Senatorowie zagłosują za kandydaturą Mikołaja Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka; nie słyszałem żadnych głosów wątpliwości czy sprzeciwu; głosowanie nad wyrażeniem zgody na jego powołanie odbędzie się w środę - zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Zagłosujemy +za+, nie słyszałem żadnych głosów wątpliwości czy sprzeciwu, nie mam żadnej wiedzy o tym, byśmy mieli zagłosować inaczej" - powiedział Karczewski, pytany, czy na pewno senatorowie poprą kandydaturę Pawlaka.

Głosowanie nad wyrażeniem zgody na powołanie Mikołaja Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka zaplanowano w środę po godz. 17

Karczewski był też pytany o list młodych działaczy, w którym wskazują, że Pawlak nie ma odpowiedniego - pięcioletniego - doświadczenia w pracy z dziećmi i nie spełnia w związku z tym warunków ustawowych, by go powołać. "Na pewno spełnia, to nieprawdziwa informacja. Natomiast nikt nie ma takiego doświadczenia w tej pracy (rzecznika praw dziecka), bo to będzie jego pierwsza kadencja, jego pierwszy wybór" - odpowiedział marszałek Senatu.

Zapewnił, że Pawlak "ma wymagane oświadczenie". Karczewski dodał, że przeprowadził z Pawlakiem "długą, niezwykle interesującą rozmowę", w trakcie której wyczuł, jak "niezwykle wielką troską wykazuje on o dzieci i ich problemy". Marszałek Senatu ocenił, że Pawlak będzie "innym niż obecny rzecznikiem, bardziej wnikającym w różne problemy". Podkreślił, że "rzecznik praw dziecka jest nie tylko od uśmiechu", ale ma wskazywać na różne nieprawidłowości, patologie i złe rozwiązania. "Nowy rzecznik nie tylko będzie się pięknie uśmiechał, ale przede wszystkim będzie bardzo ciężko pracował" - dodał Karczewski.

Pawlak został wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 23 listopada. Jego kandydaturę poparło wówczas 230 posłów, 185 było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru, wynosiła 211 głosów.

Było to już kolejne podejście do wyboru Rzecznika Praw Dziecka. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Podobnie było na początku października, kiedy o urząd RPD po raz pierwszy ubiegała się zgłoszona przez PiS Agnieszka Dudzińska. Podczas głosowania w Sejmie nie uzyskała ona wymaganej większości. W połowie października Agnieszka Dudzińska została ponownie zgłoszona jako kandydatka na RPD. 24 października Sejm wybrał ją na to stanowisko, jednak dwa dni później na powołanie Dudzińskiej nie wyraził zgody Senat.

Pawlak ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką.

Od czerwca 2016 r. jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jest żonaty, ma dwóch synów: ośmioletniego Ignacego i sześcioletniego Karola.