Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Kojarzony powszechnie przede wszystkim z walorami środowiskowymi i krajobrazowymi, jest regionem popularnym i cenionym turystycznie zarówno przez Polaków, jak i gości z zagranicy.

Województwo warmińsko-mazurskie to jednak nie tylko jeziora i lasy, lecz również dynamicznie rozwijająca się gospodarka, którą napędzają inteligentne specjalizacje regionu. Wśród nich znajdziemy: produkcję żywności wysokiej jakości, ekonomię wody oraz drewno i meblarstwo. Ta ostatnia była tematem przewodnim debaty zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”. Dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele: samorządu województwa, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz firm meblarskich z regionu toczyła się wokół uwarunkowań, jakie decydują o tym, że Warmia i Mazury są atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w branży drzewnej i meblarskiej.

Światowy poziom

– Warmia i Mazury od dawna były związane z produkcją drzewną i meblarską. Sporo firm meblarskich prowadzonych jest tutaj z dziada pradziada. Powstawały jako niewielkie zakłady stolarskie, rzemieślnicze, a w tej chwili są to już olbrzymie firmy, które należą do czołówki przedsiębiorstw w Polsce – mówił podczas debaty Michał Strzelecki, Dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – W Polsce branża meblarska zatrudnia już ponad 160 tys. osób, jesteśmy więc bardzo poważnym pracodawcą i odgrywamy w naszej gospodarce duże znaczenie. Na Warmii i Mazurach mamy zarejestrowanych ponad 1,4 tysiąca firm związanych z branżą meblarską. Zatrudniają one ponad 25 tys. pracowników – dodał Michał Strzelecki. – Produkowane w regionie meble i wyroby z drewna są eksportowane do ponad 60 krajów świata, między innymi do: Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji i Chin. Warto podkreślić, że na Warmii i Mazurach jest największe zagęszczenie producentów mebli w Europie – kontynuował. Region zajmuje 3. miejsce w UE pod względem produkcji arkuszy fornirowanych, sklejek, płyt laminowanych, wiórowych i desek oraz 4. pod względem pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów do wyplatania. Warmia i Mazury to także 8. miejsce pod względem produkcji opakowań drewnianych. Według najnowszych danych opublikowanych przez ONZ w roku 2017 Polska wyprzedziła Włochy w rankingu eksporterów mebli na świecie, awansując tym samym na 3. miejsce. Obecnie wyprzedzają nas już tylko Chiny i Niemcy, choć szacuje się, że do roku 2020 Polska może stać się liderem w eksporcie mebli w Europie.

Warmia i Mazury otwarte na inwestorów

– Polska jest fenomenem meblarstwa, jeśli chodzi o gospodarkę światową. Żaden kraj nie ma tak dużego udziału produkcji meblarskiej w PKB, jak Polska. A dlaczego naszą inwestycję umieściliśmy tutaj? Decyzja o ulokowaniu inwestycji na Warmii i Mazurach wynika z tego, że jest to region bogaty w tradycje meblarskie, tutaj są ludzie, którzy znają się na obróbce drewna. Proszę pamiętać, że dla naszej inwestycji mówimy o porównaniu Warmii i Mazur nie tylko z innymi regionami w kraju. Firma Egger podejmując decyzję o lokalizacji swojej fabryki właśnie w tym regionie zestawiała go z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Bardzo istotna jest dla nas również infrastruktura drogowa, która tutaj w ostatnich latach powstała, a także infrastruktura kolejowa, która ułatwi nam w przyszłości logistykę i transport – mówił podczas debaty Waldemar Zawiślak, Dyrektor Sprzedaży i Członek Zarządu w firmie Egger Biskupiec. Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura drogowa, kolejowa i lotniskowa Warmii i Mazur jest jednym z kluczowych argumentów decydujących o obecnych i przyszłych inwestycjach na terenie regionu.

Potencjał ludzi i miejsca

Niezwykle ważnym aspektem jest również dostępność do kapitału ludzkiego. – Region Warmii i Mazur ma korzystną strukturę demograficzną – mówi Dr hab. Wiesława Lizińska z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – Ponad 63% populacji regionu to osoby w wieku produkcyjnym, podczas gdy średnia dla Polski to ponad 61%. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest na ponad 10 proc. poziomie, co sprawia, że region ciągle dysponuje rezerwuarem siły roboczej. Istotną kwestią jest także realizowanie nauczania dualnego, które pozwala na przygotowanie absolwentów uczelni wyższych do faktycznych potrzeb przedsiębiorców działających w regionie – dodaje Dr hab. Wiesława Lizińska.

Najwyższa pomoc publiczna w kraju

Kolejnym istotnym czynnikiem są oferowane inwestorom preferencyjne warunki. Nowa ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, skracająca procedury i umożliwiająca wcielanie do Stref obszarów prywatnych, pozytywnie wpływa na budowanie klimatu inwestycyjnego. – Inwestor może wskazać miejsce lokalizacji swojej inwestycji i nie musi to być teren objęty preferencjami strefowymi. Oczywiście, zlokalizowanie działalności na terenach strefowych daje pewne profity, ponieważ gwarantuje 15-letni okres preferencji podatkowej, podczas gdy na innych terenach jest to 10 lub 12 lat, ale nadal z uwagi na szczególne uwarunkowania regionu, wysokość pomocy publicznej wynikającej z lokalizacji biznesu na Warmii i Mazurach jest najwyższa w kraju – mówi Dr hab. Wiesława Lizińska.
Przedsiębiorcy z sektorów reprezentujących żywność wysokiej jakości, ekonomii wody oraz branży drzewnej i meblarskiej otrzymują dodatkowe punkty, uprawniające ich do np. uzyskania niższego oprocentowania preferencyjnych kredytów, które są korzystniejszą alternatywą dla sektora bankowości komercyjnej.

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest pierwszym (i póki co jedynym) regionem w kraju, który wdraża projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”, który realizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z jego założeniami, docelowo w każdej gminie zlokalizowany ma być Punkt Obsługi Inwestora, w którym każdy potencjalny inwestor zostanie obsłużony zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Samorząd realizuje ponadto działania mające pozytywny wpływ na budowanie warunków do inwestowania i rozwoju gospodarczego regionu poprzez: konferencje tematyczne (transfer wiedzy do województwa) z takich obszarów jak marketing, finanse i sprzedaż, misje przyjazdowe, czy też wsparcie dla przedsiębiorców na Warmii i Mazurach w oparciu o Regionalny Program Operacyjny.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin tak podsumowuje walory regionu, odwołując się do hasła kampanii promocyjnej Warmii i Mazur: – Nasza filozofia „Zdrowe życie, czysty zysk” ma odzwierciedlenie we wszystkich działaniach realizowanych przez Samorząd Województwa. Szanujemy środowisko naturalne, inwestujemy w niskoemisyjną gospodarkę, a zysk to nie tylko środowisko, w którym można prowadzić działalność gospodarczą i po prostu żyć. Zysk to także wykwalifikowana i dostępna siła robocza, dostępność terenów inwestycyjnych i środków, które mogą zostać wykorzystane do budowania potencjału firmy. Zapraszamy na Warmię i Mazury!