Wprowadzenie 16-proc. liniowych podatków PIT i CIT, przywrócenie handlu w niedziele, korekty w programie 500 Plus, rozdział kościoła od państwa i polityka społeczna ukierunkowana na wsparcie najsłabszych - to główne postulaty partii Teraz!, przedstawione podczas niedzielnej konwencji.

W niedzielę w Warszawie odbyła się konwencja programowa Teraz! - nowego ugrupowania politycznego Ryszarda Petru, Joanny Scheuring-Wielgus i Joanny Schmidt.

Petru wskazywał, że jego nowa formacja będzie szczególnie skupiać się na gospodarce i kwestiach społecznych.

Polityk przedstawił najważniejsze postulaty swojego ugrupowania. Zapowiedział korektę programu 500 Plus - by wsparcie finansowe otrzymywali pracujący rodzice już na pierwsze dziecko, z wyjątkiem najbogatszych Polaków.

Petru zapowiedział wprowadzenie 16-procentowych liniowych podatków PIT i CIT. "Podatek VAT będziemy obniżać, porządkując niedobór w kasie po rządach PiS" - zaznaczył. "Zmniejszymy ZUS do 500 złotych miesięcznie dla małych firm, aby w końcu mogły rozwinąć skrzydła" - zadeklarował Petru.

Kolejnym postulatem Teraz! jest wprowadzenie ulgi budowlanej oraz dopłaty do wynajmu mieszkań.

Lider Teraz! chce także za rok zgłosić akces Polski do strefy euro, bo - jak podkreślał - bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Polaków jest ściśle związane z Europą. Jego zdaniem tylko waluta euro gwarantuje stałą obecność Polski w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Petru zaproponował odejście od węgla jako wyłącznego źródła energii. "Trzeba będzie wstrzymać wszelkie wielkie węglowe inwestycje tego rządu i postawić na energię odnawialną i konkurencję energetyczną" - dodał.

Petru proponuje też, by do ochrony zdrowia wprowadzić na stałe sektor prywatny, by "zniknęły kolejki, wzrosły wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek".

Kolejną propozycją Teraz! jest likwidacja zakazu handlu w niedziele. "W zamian zaproponujemy dwie wolne niedziele dla pracowników handlu" - dodał Petru.

"Zlikwidujemy pisowskie podatki i daniny: daninę solidarnościową, podatek bankowy, opłatę recyklingową, opłatę za deszcz, opłatę mocową i wiele innych" - zapowiedział lider Teraz!

Petru opowiedział się za likwidacją KRUS i przywilejów emerytalnych. "Polska dzisiaj to nie jest kraj rolników małorolnych i górników dołowych. Inne grupy społeczne nie mogą ich w kółko finansować" - wskazywał.

Partia chce także zlikwidować abonament telewizyjny, by misja publiczna była realizowana w ramach przetargów między stacjami. "Sprywatyzujemy większość spółek państwowych, aby nigdy więcej nie były już obsadzane miernotami politycznymi - zarówno spółki miejskie, urzędy pracy i spółki Skarbu Państwa" - powiedział Petru.

"Nasze siły zbrojne powinny stać się elementem NATO-wskiego systemu reagowania. Musimy być gotowi aby wraz z naszymi europejskimi sojusznikami, np. Francją, Wielką Brytanią brać udział w operacjach militarnych. Do tego potrzebna jest zasadnicza modernizacja wojska, a nie mrzonki o obronie terytorialnej" - przekonywał polityk.

"To są nasze wyzwania. To są moje zobowiązania" - podkreślił. "Polska może stać się bogatym i bezpiecznym krajem zamożnej Europy. Bo Polacy na to zasługują" - dodał Petru.

Joanna Scheuring-Wielgus podkreśliła, że celem nowego ugrupowania jest zapewnienie wysokiej jakości życia oraz możliwości indywidualnego rozwoju wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Polski. "Jeśli chcemy odnieść długofalowy sukces gospodarczy musimy zapewnić Polkom i Polakom dobre warunki życia. Dobre i godne warunki życia, a nie jałmużnę, to jest nasz wspólny cel" - mówiła.

Scheuring-Wielgus oświadczyła, że marzy o Polsce gdzie przestrzegane są prawa człowieka.

"Marzę o mądrej edukacji, przemyślanej, stawiającej w centrum młodego człowieka, wydobywającą i wspierającą jego talenty i pasje, ale dbającą również o nauczyciela" - mówiła.

Liderka Teraz! chce także, by polityka społeczna ukierunkowana była na wsparcie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. "Przestańmy projektować Polskę dla ludzi zdrowych, zacznijmy ją projektować ją w pierwszej kolejności dla tych, którym jest trudniej, zdrowy i młody i tak sobie poradzi" - dodała.

"Marzę o polityce kulturalnej nastawionej na wolność twórczą, edukację kulturalną i włączanie do uczestnictwa w kulturze, w mojej Polsce nie ma cenzury, a artysta jest wolny" - podkreśliła.

Innym postulatem Scheuring-Wielgus jest zapewnienie prawdziwego rozdziału kościoła od państwa. Zaproponowała, by zamiast religii w szkole miała miejsce edukacja obywatelska, by instytucje państwa były w pełni świeckie, tak jak i edukacja, służba zdrowia. Chce także "wyjaśnienia pedofilii" wśród księży i stanowienia prawa bez ideologii związanej z jedną konkretną religią.

"Moje marzenie to ochrona środowiska, bo to co robimy z naszą planetą dziś, zostawiamy naszym dzieciom, a ja nie chcę swoim dzieciom fundować katastrofy ekologicznej" - podkreśliła.

"Obecna sytuacja polityczna wymaga jeszcze większej mobilizacji liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli chcemy, aby nasza krajowa polityka zmieniła się, niezbędne jest wejście ludzi z ruchów obywatelskich i organizacji pozarządowych do polityki" - oceniła Scheuring-Wielgus.

Posłanka Joanna Schmidt oceniła, że aby dokonać skoku milowego w rozwoju polskiej nauki należy zagwarantować 1 proc. PKB na naukę, a także "wciągnąć" uczelnie prywatne do systemu finansowania wszystkich uczelni. "Położymy nacisk na kompetencje przyszłości: przygotowanie do samodzielnego rozwoju, krytycznego, logicznego, kreatywnego myślenia, korzystania z nowoczesnych mediów, wirtualnej współpracy. Wprowadzimy więcej edukacji artystycznej, ekologicznej i obywatelskiej. Podniesiemy jakość edukacji ekonomicznej i w zakresie przedsiębiorczości" - mówiła.

Schmidt zaproponowała napisanie na nowo Karty Nauczyciela, bo - jej zdaniem - w obecnym kształcie Karta to "złudne poczucie bezpieczeństwa kosztem większej swobody, satysfakcji i kreatywności nauczycieli".

Działacz Teraz! Adam Kądziela postulował wprowadzenie w Polsce związków partnerskich dostępnych bez względu na orientację seksualną. "Dla nas ważne jest to, by nikt nie wchodził z butami w nasze prywatne życie" - mówił.

Podczas niedzielnej konwencji głos zabierali też m.in. jedna z liderek protestu niepełnosprawnych i ich rodzin w Sejmie Iwona Hartwich, były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, była liderka struktur Nowoczesnej na Podkarpaciu Anna Skiba oraz Krzysztof Rzyman, były dziennikarz Polskiego radia, obecnie przedsiębiorca.