Komisja Europejska otrzymała od Polski odpowiedź na pierwszy etap wszczętej procedury w sprawie naruszenia prawa UE w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym i będzie analizować ten dokument - poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka KE Natasha Bertaud.

Procedurę o naruszenie unijnego prawa wobec polskiej ustawy o SN Komisja uruchomiła 2 lipca. KE uznała, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat narusza zasadę nieusuwalności sędziów, a przepisy mają też zastosowanie do pierwszej prezes SN, której sześcioletnia kadencja zostałaby w ten sposób przedwcześnie zakończona.

Komisja Europejska może - i zdarza się to często - wszcząć taką procedurę, jeśli uzna, że w danym kraju doszło do naruszenia prawa UE, unijne przepisy nie są wdrażane albo zostanie złożona skarga w sprawie ich naruszenia. Postępowanie obejmuje trzy przewidziane w traktatach etapy: KE początkowo zwraca się do rządów krajowych o usunięcie naruszenia prawa ("wezwanie do usunięcia uchybienia"), w kolejnym kroku daje krajom określony czas na wprowadzenie zmian ("uzasadniona opinia"), a w następnym może pozwać kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Polska w przekazanej w czwartek KE odpowiedzi uznała wniosek Komisji za nieuzasadniony.