W ramach śledztwa prokuratorzy IPN spotkali się z przedstawicielami brytyjskiej Metropolitan Police Service

Co do ustalania sprawców zbrodni, z zeznań naocznych świadków wynika, że w zbrodni - obok osób w niemieckich uniformach - uczestniczył oddział paramilitarny składający się z nacjonalistów ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Wymieniony został uznany za winnego popełnienia między innymi zbrodni w Hucie Pieniackiej i wiele lat temu skazany na karę śmierci.

Analiza dowodów pozwala na stwierdzenie, iż sprawcami zbrodni dokonanej w Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 r. byli żołnierze 4 Pułku Dywizji SS "Galizien" w liczbie jednego lub dwóch batalionów, przy czym zapewne był to I Batalion, tzw. policyjny, stacjonujący w tamtym czasie w Złoczowie.

Przesłuchani w sprawie świadkowie wskazali nazwiska osób, które mogły uczestniczyć w popełnieniu zbrodni w Hucie Pieniackiej, przy czym wskazano na znane im osobiście osoby narodowości ukraińskiej, które wstąpiły do Dywizji SS "Galizien". Zgromadzone do śledztwa i pochodzące z różnych źródeł spisy żołnierzy Dywizji mają charakter fragmentaryczny i nie dają pełnej podstawy do przypisania poszczególnych osób do określonych pododdziałów w ramach struktury Dywizji, a także ścisłego określenia okresu służby w tych jednostkach.

W ramach śledztwa prokuratorzy IPN spotkali się z przedstawicielami brytyjskiej Metropolitan Police Service, która też bada działalność 14. Dywizji SS "Galizien", by ustalić, czy na terenie Wielkiej Brytanii przebywają byli członkowie tej formacji odpowiedzialnej za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości.

Odbyły się też kwerendy w niemieckich archiwach, skąd uzyskano akta osobowe oficerów służących SS Galizien. Materiały są obecnie tłumaczone na język polski, potem będą analizowane, przy uwzględnieniu czasu i miejsca pełnienia przez te osoby służby w dywizji. Kontynuowana jest kwerenda w zasobach ukraińskich w poszukiwaniu dokumentów dotyczących potencjalnych sprawców zbrodni, szczególnie członków UPA oraz paramilitarnych grup nacjonalistów ukraińskich.