Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zwróciła się do dyrektorów szkół, by podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego omówili z uczniami zasady bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Ważne, by wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach - podkreśliła.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2017/2018 minister edukacji wystosowała specjalny list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. "Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach" - napisała Zalewska.

"W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia" - czytamy w liście.

Minister przypomniała w nim, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny "Poradnik bezpiecznego wypoczynku". Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek. Szefowa MEN przypomniała także, o publicznej bazie wypoczynku, umożliwiającej sprawdzenie wiarygodności organizatora wypoczynku.

"Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu" - napisała Zalewska.

W liście zwróciła się z prośbą do dyrektorów, by w sytuacji kryzysowej otoczyli opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

"Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym. Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe" - czytamy.

"Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Życzę Państwu i pracownikom zaprzyjaźnionych służb, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci" - napisała Zalewska.

Rok szkolny 2017/2018 kończy się 22 czerwca. Uczniowie powrócą do szkół 3 września.