Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, w tym rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera oraz Dariusz Drajewicz od środy przebywają z wizytą w Lizbonie. Jak poinformował PAP Mitera, przedstawiciele KRS uczestniczą w obradach Rad Sądowniczych.

"Cel wizyty to udział w obradach Rad Sądowniczych oraz m.in. wybór przewodniczącego i przyjęcie sprawozdania finansowego" - powiedział PAP rzecznik KRS, sędzia Maciej Mitera. Dodał, że "rozmawiamy w kuluarach ze wszystkimi członkami Rad Sądowniczych".

Jak powiedział, z sędzią Dariuszem Drajewiczem będą przebywać w stolicy Portugalii do piątku.

Pierwsze informację na temat wizyty Mitery i Drajewicza w Lizbonie podało radio RMF FM. Według radia wizyta w Lizbonie jest odpowiedzią na wezwanie władz Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), które miały - zgodnie z doniesieniami RMF FM - stanowczo poprosić o rozmowę i wyjaśnienie, czy KRS nadal podziela cele i wartości istotne dla członkostwa w ENCJ.

Krajowa Rada Sądownictwa to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów, rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia czy uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.