W 2018 r. NCBR uruchamia prawie 30 konkursów o wartości ponad 5 mld zł. Flagowym programem, skierowanym do przedsiębiorców, jest „Szybka ścieżka”, której budżet wynosi prawie 3 mld zł.

Biorący udział w „Szybkiej ścieżce” podejmują współprace z naukowcami i przygotowują innowacyjne, konkurencyjne rozwiązania. To konkurs dla przedstawicieli różnych branż, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Większość krajowych konkursów NCBR (14) jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

„Bardzo się cieszę, że NCBR jest bliżej przedsiębiorców niż bliżej administracji. Możliwe jest połączenie nauki i biznesu i to połączenie skutkuje rozwojem firmy” – powiedział na briefingu prasowym w poniedziałek w Krakowie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Jak ocenił, Kraków i Małopolska skutecznie wykorzystują środki europejski i krajowe w realizacji innowacyjnych projektów.

Wiceminister pokreślił, że dzięki NCBR „połączenie między nauką a biznesem działa”. Beneficjenci konkursów - jak mówił - problemy przekształcają w technologie, technologie zmieniają się w produkty, a produkty oznaczają zwiększenie potencjału i konkurencyjności firm polskich albo działających w Polsce.

Wicedyrektor NCBR prof. Aleksander Nawrat poinformował, że „Szybka ścieżka” to flagowy program Centrum. Konkurs cechują proste zasady, krótki termin rozpatrywania wniosków (90 dni), brak ograniczeń branżowych.

„Wsparcie czeka na wszystkich tych, którzy mają innowacyjne rozwiązania, chcieliby ograniczyć i ubezpieczyć swoje ryzyko w zakresie nieudanych prac badawczo-rozwojowych, a dzięki tym udanym pracom badawczo-rozwojowym mamy nadzieję, że nasza gospodarka w najbliższych latach będzie innowacyjna i nowoczesne, i będziemy w stanie prześcignąć konkurentów” – powiedział.

Spotkanie wiceministra, przedstawicieli NCBR i beneficjentów konkursów NCBR odbyło się w Centrum Techniczny Aptiv – firma ta pracuje nad nowoczesnymi systemami samochodowymi.

Obok pięciu konkursów „Szybkiej ścieżki”, Centrum uruchamia także m.in. kolejne edycje konkursów programów „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” i „Projekty aplikacyjne” oraz cztery konkursy programów sektorowych. 5 marca NCBR ogłosiło pierwszy konkurs nowego programu sektorowego INNOShip, którego budżet wynosi 120 mln zł.

W 2018 r. agencja wykonawcza MNiSW ogłasza kolejne edycje konkursów programów krajowych, m.in. programu dla młodych naukowców „Lider” (ze zwiększonym do 60 mln zł budżetem). O wsparcie będzie się można ubiegać m.in. w konkursach programów strategicznych „Techmatstrateg” oraz „Gospostrateg”, których łączny budżet wynosi 530 mln zł.

Szczegółowy harmonogram konkursów dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). (PAP)

autor: Beata Kołodziej