3747 osób skorzystało z kredytów studenckich na rok akademicki 2017/2018 - poinformował we wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak dodała instytucja, po raz pierwszy od kilku lat liczba podpisanych umów kredytowych była wyższa niż w roku poprzednim.

Jak przypomniał we wtorkowym komunikacie BGK, kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredytów dla studentów i doktorantów udzielają banki komercyjne. Kredytobiorca spłaca kredyt po ukończeniu studiów lub po dwuletnim okresie karencji, liczonym od momentu zakończenia nauki. Część odsetek pokrywa BGK i w formie dopłat przekazuje bankom komercyjnym.

"W trwającym roku akademickim liczba podpisanych umów kredytowych wzrosła o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy w ciągu ostatnich 6 lat spadek liczby udzielanych kredytów wynosił rok do roku od 7 do 32 proc." - czytamy w informacji.

Jak wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu BGK Włodzimierz Kocon, wzrost zainteresowania był możliwy dzięki pewnym zmianom, m.in. "podwyższony został limit dochodów na osobę w rodzinie, dzięki czemu więcej studentów, dla których konieczność przedstawienia zabezpieczenia spłaty była istotną barierą, mogło skorzystać z kredytu i poręczenia BGK".

Studenci osiągający dochód do 1,5 tys. zł na osobę w rodzinie mogli ubiegać się o poręczenie 100 proc. kredytu, natomiast osoby z dochodami do 2 tys. zł – o poręczenie kredytu w 90 proc.

Inne zmiany wprowadzone w 2017 roku to: możliwość wyboru wysokości transzy kredytu (obecnie są 4, wcześniej była 1), poszerzenie możliwości zawieszenia spłaty kredytu o trudną sytuację życiową i materialną kredytobiorców oraz zwiększenie zakresu umorzeń z tytułu dobrych wyników w nauce (dotychczasowe umorzenie 20 proc. uzupełniono umorzeniem 35 oraz 50 proc.).

W ciągu 19 lat funkcjonowania programu dopłat do kredytów studenckich studenci złożyli łącznie ok. 568 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło ok. 495 tys. wnioskodawców tj. ok. 87 proc. ogółu wnioskujących. W tym okresie banki udzieliły studentom ok. 399 tys. kredytów.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Jacek Ensztein