Dostosowanie regulaminu Sejmu do przepisów nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewiduje zmiana tego regulaminu, którą w piątek przyjął Sejm.

Za zmianami w regulaminie głosowało 229 posłów, przeciw było 160, zaś 27 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm opowiedział się przeciw wnioskom opozycji o odrzucenie tych zmian.

Nowelizacja ustawy o KRS została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 stycznia; weszła w życie 17 stycznia. Wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Według przepisu przejściowego nowelizacji, który wszedł w życie już 3 stycznia, propozycje kandydatów na członków Rady można było zgłaszać marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia, czyli termin zgłaszania kandydatów upłynął w czwartek o północy.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów, zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało PAP w piątek przed południem, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń z kandydaturami do KRS.

Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka powiedział, że "zgodnie z ustawą o KRS, najbliższe dni poświęcone będą na pozyskanie informacji z właściwych sądów o dorobku orzeczniczym kandydatów", sprawdzane będą także podpisy złożone pod kandydaturami. "Po zakończeniu tych czynności personalia kandydatów zostaną upublicznione" - oświadczył.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, mandat obecnych sędziów-członków Rady trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Złożona przez PiS ponad dwa tygodnie temu i przyjęta w piątek modyfikacja sejmowego regulaminu, uwzględnia w jego zapisach zmiany dotyczące wyboru członków KRS. W związku z tym w regulaminie znalazło się odesłanie do zmienionych zapisów ustawy o KRS. Przesądzono, iż sejmową komisją ustalającą listę kandydatów do Rady, będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała w czwartek przyjęcie zmiany regulaminu bez poprawek. Przeciwko zmianie była opozycja. "Jest to implementacja do sejmowego regulaminu zapisów jawnie niekonstytucyjnej ustawy" - wskazywał Jarosław Urbaniak (PO). Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odpowiedział, że "o konstytucyjności ustawy może decydować wyłącznie Trybunał Konstytucyjny". Zmiany regulaminu Sejmu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński