Reklama

Podczas piątkowej sesji za uchwaleniem budżetu głosowało 17 radnych, sześciu było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Dokument przyjęto z autopoprawką zgłoszoną przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz kilkoma (z 384 zgłoszonych) poprawkami wprowadzonymi wnioskami radnych w trakcie obrad. Lokalne opłaty i podatki – w tym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i opłata targowa – pozostaną w przyszłym roku bez zmian.

Wydatki Częstochowy w 2019 r. wyniosą ponad 1 mld 330 mln zł (o ponad 10 mln zł więcej niż w pierwotnym, przygotowanym w listopadzie projekcie) z czego ponad połowa to środki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną. Utrzymane zostaną liczne programy prozdrowotne, adresowane do poszczególnych grup mieszkańców, zaplanowano też więcej zadań proekologicznych.

Wśród miejskich inwestycji, na które samorząd zamierza wydać ponad 262 mln zł będą zarówno projekty nowe, jak i rozpoczęte w tym i poprzednich latach.

Największe pod względem kosztów inwestycje to m.in. budowa węzłów przesiadkowych przy dworcach, docieplenie szkół i innych budynków publicznych, rozpoczęcie rozbudowy drogi krajowej nr 46 (ulice Główna i Przejazdowa oraz obejście ul. św. Barbary), a także kompleksowa przebudowy alei Wojska Polskiego/drogi krajowej nr 1. Ponadto finansowany będzie pierwszy etap budowy parku wodnego i kolejny etap modernizacji parku Lisiniec. O 2,4 mln zł zwiększono pulę środków na rozbudowę i modernizację szpitala miejskiego.

Dług miasta nie przekroczy 39 proc. rocznych dochodów, co oznacza, że będzie znacznie poniżej maksymalnego, ustalonego dla samorządów pułapu zadłużenia w wysokości 60 proc. dochodów. Dochody miasta zaplanowano na poziomie 1 mld 264 mln zł. Ponad 60-milionowy deficyt będzie pokryty dzięki transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W zaplanowanych dochodach, dochody własne stanowią 49,4 proc., subwencje 23,4 proc., a dotacje celowe 27,2 proc.

W ramach złożonych poprawek do budżetu wprowadzono m.in. pilotażowy program "Dostępny lekarz", na który miasto przeznaczy 300 tys. zł. Pilotażowy charakter będzie miał też program bezpłatnych przejazdów uczniów i uczennic szkół średnich komunikacją publiczną (wcześniej z opłat prezydent miasta zwolnił już uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów) - na jego realizację przeznaczono 1,5 mln zł. Dodatkowe 500 tys. zł znalazło się w przyszłorocznym budżecie na program modernizacji i wymiany oświetlenia. 400 tys. zł przyznano dodatkowo na poprawę infrastruktury rowerowej w mieście, w tym na System Częstochowskiego Roweru Miejskiego.

W budżecie – po autopoprawce prezydenta miasta - znalazły się też środki na potrzebne, zdaniem wielu mieszkańców, inwestycje, które pojawiły się jako propozycje zadań w budżecie obywatelskim, lecz – mimo dużej liczby oddanych głosów – nie uzyskały finansowania. Chodzi o budowę przystani kajakowej nad Wartą (500 tys. zł) oraz wodny plac zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena (400 tys. zł).

W budżecie uwzględniono również wnioski częstochowskich klubów sportowych o środki na umowy w ramach promocji miasta poprzez sport: piłkę nożną (1,8 mln zł), siatkówkę (1,2 mln zł) i żużel (3,5 mln zł).

Samorządowcy podkreślają, że przyjęty budżet zapewnia stabilność finansową miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia. Wśród założeń budżetowych jest przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje, a także takie gospodarowanie środkami, by wydatki bieżące były niższe od planowanych dochodów bieżących. W budżecie zabezpieczono środki na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wkład własny samorządu do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.(PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Marek Michałowski