"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało pana Janusza Marcina Kowalskiego w skład rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Jak czytamy na stronie internetowej KGHM, kadencja członków rady nadzorczej trwa trzy lata, a ich wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie.

Wcześniej, tego dnia, akcjonariusze KGHM zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 200 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję wyniesie 1 zł.

Reklama

Dniem dywidendy będzie 14 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch równych ratach (0,50 zł na akcję) - 17 sierpnia i 16 listopada.

W 2016 roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 4,08 mld zł, której główną przyczyną było dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 6,13 mld zł, po uwzględnieniu efektu podatkowego.

W 2016 roku KGHM wypłacił 1,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 300 mln zł.

KGHM jest jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa i jednym z czołowych na świecie producentów miedzi i srebra. Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji KGHM. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych. (PAP)