Chodzi głównie o imprezy masowe wymagające użycia ciężkiego sprzętu i montażem konstrukcji, po których może być niezbędna naprawa nawierzchni Rynku. Wpłacenie kaucji i wykupienie ubezpieczenia przez organizatorów pokryje koszty ewentualnych szkód.

Gospodarze miasta liczą też, że takie zobowiązania finansowe skłonią firmy i przewoźników do większej ostrożności w trakcie pracy na Rynku.

Ponadto w dużych rozładunkach, podczas których ryzyko pojawienia się szkód jest największe, będą uczestniczyć pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Powstaną też specjalnie chronione strefy, np. nad Muzeum Historycznym zlokalizowanym w Podziemiach Rynku czy nad kanałem technologicznym prowadzącym od Wieży Ratuszowej do Sukiennic, gdzie wjazd pojazdów będzie ograniczony.

"Organizatorzy dużych imprez za każdym razem dostają od nas wytyczne, gdzie mogą wjechać, jakie podkłady powinni zastosować, ale i tak zdarzają się sytuacje, że nie stosują się do tych zasad i pojawiają się szkody. Potem bardzo trudno jest wyegzekwować od nich zapłatę, a nie chcemy, by Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wykonywał remont z własnych środków" – wyjaśnia cel nowych regulacji zastępca dyrektora ZIKiT Andrzej Olewicz.

Jak dodał, płyta Rynku Głównego wykonana jest z płyt granitowych, co powoduje, że jest bardziej narażona na zniszczenia wywołane obciążeniami dynamicznymi lub statycznymi w porównaniu z nawierzchnią wykonaną z kostki granitowej. "Akurat do końca roku będziemy mieć gotową wideo rejestrację i bez problemu później ustalimy, czy płyta Rynku lub jej okolica nie zostały uszkodzone" – dodał dyr. Olewicz.

Kaucja będzie uzależniona od tonażu pojazdu wjeżdżającego w obszar Starego Miasta. Zniszczenia, które będzie pokrywać kaucja, nie muszą być mechaniczne, ale także np. takiego typu, jak rozlanie oleju czy innej szkodliwej substancji.

Rynek Główny w Krakowie pamięta czasy średniowiecza i należy do najlepiej zachowanych w Europie. Zajmuje powierzchnię 4 hektarów, długość każdego z jego boków wynosi 200 metrów. Wytyczono go w 1257 roku, kiedy Kraków uzyskał prawa miejskie. Ustalony wtedy szachownicowy układ ulic obowiązuje do dziś. (PAP)