Artykuły na temat: "wspólnicy"

9 lipca 2019 r.

Każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonującej przewozy powinien mieć zezwolenie

30 września 2018 r.

Sąd uchyli uchwałę podjętą z wyraźnym zamiarem pokrzywdzenia wspólnika