Firma Glovo, dostawca gotowych posiłków, została w środę ukarana rekordową grzywną za nieprawidłowości w zawieranych z kurierami umowach o pracę. Sięga ona kwoty 79 mln euro.

Jak poinformował w środę dziennik “El Periodico” powołujący się na orzeczenie hiszpańskiej inspekcji pracy, rekordowa kara nałożona na spółkę w branży gastronomicznej to efekt oszukiwania przez Glovo przy zawieraniu umów z osobami dostarczającymi żywność na terenie aglomeracji Barcelony i Walencji.

Przestępstwo polegało na korzystaniu z usług ponad 10,6 tys. kurierów, którzy rzekomo mieli odprowadzać samodzielnie składki na ubezpieczenie społeczne. W rzeczywistości osoby te nie były nigdzie zarejestrowane.

Inspektorzy potwierdzili, że ani kurierzy, ani Glovo nie odprowadzało składek ubezpieczeniowych oraz “działało na ich niekorzyść” pracowników naruszając kodeks pracy.

Według inspektorów naruszenia przepisów miały też miejsce w kilku katalońskich miastach, m.in. w Geronie, Tarragonie oraz w Leridzie.

Dodatkowo inspekcja pracy poinformowała, że w tym roku Glovo zostało ukarane kwotą 14 tys. euro za utrudnianie przez jej władze kontroli.

Według “El Periodico” deklarująca posiadanie 16 tys. pracowników spółka Glovo zatrudnia w Hiszpanii jedynie 2000 osób. Wchodzą one w skład tzw. zespołu gastronomicznego przygotowującego posiłki.

Marcin Zatyka (PAP)