Zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) do usunięcia odpadów w pierwszej kolejności zobowiązany jest ten, kto je ma. W praktyce ten przykry obowiązek spada na właściciela gruntu, którego z reguły uznaje się za domniemanego posiadacza.

W opinii rzecznika praw obywatelskich instytucja domniemania jest co do zasady słuszna. Bez niej realizacja polityki ochrony środowiska byłaby niemożliwa. Jednak, jak zauważa dr hab. Marcin Wiącek: ,,w konkretnych przypadkach staje się ona źródłem skutków trudnych do zaakceptowania ze względu na zasadę sprawiedliwości społecznej”.