Taka dopłata do wypoczynku może być realizowana zarówno ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), jak i ze środków obrotowych. W pytaniu tego nie sprecyzowano, a to ma zasadnicze znaczenie.

Ze środków obrotowych