Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów wynagradzania członków zarządów w spółkach jest wypłata wynagrodzenia na podstawie uchwały właściwego organu spółki, tj. jej wspólników bądź akcjonariuszy. Przy czym do tej pory wynagrodzenia otrzymywane na mocy powołania były traktowane jako przychód z działalności osobistej podatnika, który był opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli odpowiednio 17-proc. oraz 32-proc. stawką podatku dochodowego. Co istotne, przychód taki nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Polski Ład jednak to zmienił. Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano wynagrodzenie pobierane na mocy aktu powołania. Wprowadzane zmiany wyłączają również możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Wobec tego począwszy od stycznia 2022 r. spółki jako płatnicy mają obowiązek zarejestrowania do ubezpieczeń zdrowotnych członków zarządu. Należy też pamiętać, że do końca 2021 r. stawka ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 9 proc. i obliczana była od wynagrodzenia brutto. W 2022 r. nie będzie ona mogła zostać odliczona od podatku, zatem faktycznie obciążenia podatkowe członków zarządu odpowiednio wzrosną, a co za tym idzie otrzymają oni niższe wynagrodzenia. [przykład 1]

przykład 1