Chodzi o zmiany, które od 1 stycznia 2022 r. wprowadzi nowelizacja z 14 października 2021 r. ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106). Umożliwią one podpisywanie sprawozdań finansowych nawet przez jednego członka zarządu, jeżeli od pozostałych uzyska on stosowane oświadczenia. Podpisanego na nowych zasadach sprawozdania (niezależnie od tego, za jaki jest okres) nie będzie można jednak od razu po zatwierdzeniu złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej:
- składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od 1 do 15 czerwca 2022 r.