Takie zmiany przewiduje nowelizacja z 14 października 2021 r. ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106). Wejdzie w życie 9 grudnia, tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Obecne zasady