Przykładowo, jeżeli wartość aktywów nie będzie właściwie ujęta w księgach, również w sprawozdaniu zostanie źle wprowadzona. I tak w przypadku inwestycji w środek trwały wartość musi uwzględniać też np. koszty finansowania zewnętrznego, czyli odsetki od kredytów lub pożyczek, ujemne różnice kursowe, prowizje itp. Wynika to w art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. 217).
Podobny problem może się pojawić, gdy firma dobierze niewłaściwe stawki amortyzacji aktywa, np. przy leasingowaniu samochodu. Zbyt duże odpisy niedostosowane do okresu ekonomicznej użyteczności spowodują, że w sprawozdaniu finansowym pojawi się niewłaściwa wartość tego aktywa.