Od 1 października wszedł w życie pakiet SLIM VAT 2 (ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ‒ Prawo bankowe; Dz.U. poz. 1626). Przepisy te są ważne z punktu widzenia rozliczeń nie tylko podatkowych, lecz także księgowych. Należy pamiętać o tych zmianach m.in. po to, aby prawidłowo rozliczać wydatki związane z leasingiem samochodów osobowych, które mają być użytkowane wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą. Zmiany są ważne w przypadku przedpłat na poczet zakupu takich samochodów. O nowych obowiązkach muszą też pamiętać księgowi pracujący dla firm, które są w procesach restrukturyzacyjnych, lub firm, które są wierzycielami takich podmiotów. W niektórych przypadkach konieczne może być zaktualizowanie planu kont i wprowadzenie tym samym nowych rozwiązań w polityce rachunkowości.
Leasing