Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) do pozostałych kosztów operacyjnych ogólnie są zaliczone skutki zdarzeń, które są w pośredni sposób związane z działalnością operacyjną jednostki i nie mają charakteru zdarzeń finansowych.
Pozostałe koszty operacyjne ujęte są w trzech głównych podgrupach: