Takie doprecyzowanie przepisów ma zostać wprowadzone do ustawy o biegłych rewidentach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), a informacja o tym znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć ją jeszcze w tym roku.
Prowadzenie zdalnych kontroli w czasie stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego umożliwia tarcza 2.0. Potrzebna jest jednak zgoda kontrolowanego. W przeciwnym razie pozostaje tryb tradycyjny, czyli w siedzibie danego podmiotu. Po zmianie przepisów będzie jasne, że udzielonej zgody nie można wycofać.
Planowana nowelizacja wprowadzi też m.in. regulacje w zakresie:
  • składania przez firmę audytorską w formie elektronicznej wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego,
  • składania w formie elektronicznej wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy oraz wniosku o zmianę danych,
  • składania oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę firm audytorskich lub wnioskiem o zmianę danych zawartych na liście.
Ta sama nowelizacja ma wprowadzić zmiany do ustawy o rachunkowości. Pisaliśmy o tym wczoraj w artykule „Łatwiej będzie podpisać sprawozdania” (DGP nr 234/2020), w którym informowaliśmy, że roczne sprawozdanie będzie mogła sygnować jedna osoba z zarządu, jeżeli od pozostałych członków otrzyma oświadczenie potwierdzające, że raport spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.
Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (nr UD154) – wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu