Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, zwrócił się do Szymona Hołowni, aby ten jak najszybciej rozpoczął pracę nad projektem dotyczącym emerytur stażowych. Prośba dotyczy wydania opinii do przywołanego projektu ustawy, między innymi bez której Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie może przeprocesować wniosku.

Przypomnijmy: obecny rząd zapowiedział wyjęcie z zamrażarki sejmowej projektów ustaw o emeryturach stażowych. 8 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej.

Wówczas zdecydowano, że druk nr 187 zostanie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od tamtej pory słuch o nim zaginął.

Brak opinii na temat projektu o emeryturach stażowych

Jak się okazało, największym problemem, który hamuje prace komisji, to brak stanowisk. O stanowisko poprosiliśmy zainteresowane resorty - Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedziało nam biuro prasowe od Andrzeja Domańskiego.

"3 lipca br. Ministerstwo Finansów przekazało stanowisko w sprawie emerytur stażowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny" - czytamy w odpowiedzi dla Gazety Prawnej.

Ministerstwo Agnieszki Dziemianowicz-Bąk nie przekazało stanowiska w tej sprawie, a czas ucieka. Jak mówiła nam Katarzyna Ueberhan, przewodnicząca Komisji, która miała zająć się wspomnianym projektem, komentuje w rozmowie z nami, że nie można przeprocedować projektu bez opinii i zgody rządu, dlatego że rząd jest jedynym dysponentem budżetu, a mówimy o rozwiązaniu, które na niego wpłynie - komentowała.

– W tej chwili w ministerstwie nie trwają żadne prace nad ustawą, ponieważ ten projekt nie został do nich skierowany – zaznacza Ueberhan w rozmowie z Gazetą Prawną.

Piotr Duda apeluje do Szymona Hołowni

W Sejmie znajduje się nie tylko poselski projekt dotyczący emerytur stażowych, ale również obywatelski - przygotowany przez Solidarność, o który przypomniał się Piotr Duda w liście skierowanym do Szymona Hołowni.

"Pomimo zapewnień ze strony Pana Marszałka, nie rozpoczęły się w Komisji Sejmowej prace nad przygotowanym przez NSZZ „Solidarność” obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw dotyczących emerytur stażowych" - czytamy w liście opublikowanym przez Solidarnosc.org.pl.

Przewodniczący "S" podaje, że powodem takiego stanu rzeczy jest fakt nieotrzymania przez MRPiPS wniosku o przedstawienie opinii do przywołanego obywatelskiego projektu ustawy.

"Informacja ta została potwierdzona na posiedzeniu plenarnym RDS 25 czerwca 2024 roku przez Panią Minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W związku z powyższym apeluję do Pana Marszałka jako osoby inicjującej proces opiniowania o niezwłoczne skierowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stosownego wniosku, który rozpocznie pracę nad dlugo oczekiwanym, ponadpartyjnym projektem obywatelskim ustawy" - czytamy.

Poselski projekt dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej. W uzasadnieniu ustawy podano, że wejście w życie projektu spowoduje zwiększenie kosztów po stronie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 13 mld zł rocznie, a po stronie Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – o ok. 1,5 mld zł. W przypadku obu funduszy wejście w życie projektowanej ustawy może wiązać się z koniecznością zwiększenia przekazywanej im dotacji z budżetu państwa.