Ponad 2,1 miliona Polaków nie reguluje w terminie swoich zobowiązań – wynika z najnowszego raportu InfoDług (przygotowanego przez BIG InfoMonitor, maj 2011 r.). Łączna kwota zaległych płatności w maju 2011 r. wynosi ok. 31 mld złotych, natomiast suma niespłaconych zobowiązań Polaków w ciągu ostatniego roku wzrosła o 62%.

Ponad 2,1 miliona Polaków nie reguluje w terminie swoich zobowiązań – wynika z najnowszego raportu InfoDług (przygotowanego przez BIG InfoMonitor, maj 2011 r.). Łączna kwota zaległych płatności w maju 2011 r. wynosi ok. 31 mld złotych, natomiast suma niespłaconych zobowiązań Polaków w ciągu ostatniego roku wzrosła o 62%.

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła możliwość składania do sądu pozwów przez internet. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest innowacyjnym rozwiązaniem w odzyskiwaniu należności, które jest krótsze, wygodniejsze i tańsze od tradycyjnego.

Firma Business Media Solutions zaprasza Państwa bardzo serdecznie do udziału w ogólnopolskiej konferencji pod tytułem „Elektroniczne Postępowanie Upominawcze: praktyczne wskazówki, postulaty, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2011 r. w Warszawie.

Na naszym praktycznym spotkaniu podsumujemy funkcjonowanie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz powiemy, m.in. o:

• Procesie i charakterystyce EPU
• Perspektywach i usprawnieniu EPU
• Dobrych praktykach, dotyczących Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
• Elektronicznym Bankowym Tytule Egzekucyjnym
• Nowych uprawnieniach komorniczychW spotkaniu wezmą udział: Przewodniczący e-Sądu, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz takich firm, jak: Telekomunikacja Polska, P4, Bank BPH, PEKAO, EGB Investments, ULTIMO, BEST, KOKSZTYS, a także Komornicy Sądowi.

Szczegóły na: www.bmspolska.pl lub pod numerem telefonu: (22) 412 50 62; e-mail: info@bmspolska.pl