Polska odrabia dystans do najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Tempo naszego rozwoju jest teraz wyższe niż choćby w innych krajach zachodniej Europy. Zawdzięczamy to przede wszystkim przedsiębiorczości Polaków, która jest i musi być stymulowana przez politykę gospodarczą rządu.
Gospodarki w wielu regionach świata przeżywają poważne turbulencje, które widać w spadającej dynamice wzrostu PKB. Tak jest i w Unii Europejskiej, gdzie wzrost gospodarczy spadł w tym roku do 1,4 proc. Polska należy do tej niewielkiej grupy państw, które mogą się pochwalić wzrostem PKB wyższym niż 4 proc. Co więcej, dynamika polskiego PKB już od dawna jest znacznie wyższa niż średnia unijna, co powoduje, iż niwelujemy dystans, jaki nas dzieli od bardziej rozwiniętych państw zachodnich.