Sukces zobowiązuje. Ciesząc się drugim co do wielkości wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej, mamy potencjał, by odgrywać istotną rolę w promocji całego regionu Trójmorza i przy tym zawalczyć o naprawdę dużą stawkę. Temu służy wspólny indeks giełd Trójmorza.
Puls Europy ma szansę bić w rytm dynamicznego rozwoju Trójmorza. Krokiem do celu jest powołanie wspólnego indeksu giełdowego CEEplus, obejmującego największe i najbardziej płynne spółki regionu. Jest wśród nich PZU, który zaangażował się w ambitne przedsięwzięcie i planuje uruchomienie w listopadzie funduszu pasywnego inPZU CEEplus opartego na wspólnym indeksie.
Stworzenie indeksu CEEplus, zainicjowane podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, służy pogłębianiu regionalnej współpracy oraz przyciąganiu zagranicznego kapitału i inwestycji. Buduje pozycję Polski w regionie i całej Europie.

Region nieograniczonych możliwości

Atuty są w naszych rękach. Według prognoz Komisji Europejskiej Polska będzie w 2019 r. drugą pod względem dynamiki wzrostu gospodarką w całej Unii Europejskiej. Z wynikiem 4,2 proc. Polska jest dziś pod każdym względem wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. W rankingu Global Best to Invest 2019, sporządzonym przez amerykańską firmę badawczą Conway Analytics, zajmuje bardzo wysokie, piąte miejsce.
Dynamiczny wzrost, typowy dla rynków wschodzących, łączy z polityczną i regulacyjną stabilnością państw rozwiniętych, czemu sprzyja członkostwo w Unii Europejskiej. Dysponuje kapitałem ludzkim o wysokich kwalifikacjach. Ma do zaoferowania nowoczesną infrastrukturę i atrakcyjne położenie geograficzne.
Polska jest dziś przewidywalnym krajem o nieograniczonych możliwościach. Ma w związku z tym także swoje ambicje i zobowiązania. W jej interesie leży nie tylko promowanie naszego kraju, ale całego regionu Trójmorza, którego jest częścią.
Taka intencja przyświeca utworzeniu wspólnego indeksu giełdowego największych spółek regionu. Łącząc siły, łatwiej dotrzemy do inwestorów z całego świata. Nie tylko z Europy Zachodniej, na której się zwykle skupiamy, ale także z USA, Japonii czy krajów Bliskiego Wschodu, które dysponują potężnymi narodowymi funduszami i szukają miejsca dla atrakcyjnych inwestycji.
Pionierski projekt jest dowodem aktywności i ambicji zaangażowanych w niego państw. Ma być podstawą do szerszej współpracy w przyszłości.

Nowy fundusz z niskimi opłatami

W portfelu cenowego indeksu CEEplus znajdzie się ponad 100 spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Zagrzebiu i Bukareszcie.
To sposób na dostarczenie inwestorom miarodajnej wiedzy o ekonomicznym potencjale całego regionu, a więc o tym, jak wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach Trójmorza przekłada się na zwrot z inwestycji w akcje. Ma w zamierzeniu służyć promocji całego regionu, a nie wyłącznie najsilniejszych ekonomicznie państw, i przyciąganiu do Trójmorza zagranicznego kapitału.
Konsekwencją powołania wspólnego indeksu giełdowego państw Trójmorza będzie utworzenie opartego na nim funduszu pasywnego inPZU CEEplus.

Współpraca spółek i państw

Według panującego wśród inwestorów przekonania co najmniej 10 proc. portfela należy zainwestować w rynki wschodzące. W grę wchodzą więc setki miliardów dolarów, nawet jeśli uda nam się przyciągnąć tylko część tych kapitałów. Wyzwaniem jest, by wspólnie jako Trójmorze zyskać taką rozpoznawalność i atrakcyjność dla inwestorów, jaką cieszył się modny niegdyś BRICS, a więc rozwijające się w dużym tempie Brazylia, Rosja, Indie i Chiny.
Razem możemy walczyć o dużą stawkę. Warunkiem powodzenia jest współpraca państw Trójmorza i wywodzących się z nich spółek. Dzięki niej dynamicznie rozwijający się region ma rzeczywistą szansę stać ekonomicznym motorem całej Europy.