Obowiązująca od 18 października br. ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2243: dalej: u.o.o.e.e.) zawiera specjalne mechanizmy prawne mające spowodować wymierne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmioty, ogólnie rzecz ujmując, należące do sektora finansów publicznych. W zasadzie te specjalne rozwiązania zostały zawarte w jednym artykule (tj. art. 37 u.o.o.e.e.), który - w odróżnieniu od większości przepisów tej ustawy - wchodzi w życie częściowo 1 grudnia 2022 r, a częściowo 1 stycznia 2023 r.
Z konstrukcji przytoczonych przepisów wynika, że ustawodawca w sposób odrębny ustalił zasady obliczania zużycia energii elektrycznej w kontekście redukcji w grudniu br., a odmiennie w kontekście redukcji w 2023 r. Jest to, rzecz jasna, uzasadnione specyfiką okresu dokonywanych obliczeń, w 2022 r. pozostaje bowiem tylko jeden miesiąc, w którym mechanizm oszczędnościowy może zostać wprowadzony. [ramka s. D2]
Tak stanowi art. 37 ust. 1-4 u.o.o.e.e.