Podstawę dla rady gminy do wprowadzenia specjalnej uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Przytoczona regulacja prawna daje materialno-prawne podstawy dla rady gminy do wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, lecz tylko o charakterze przedmiotowym. Dodatkowo warto zauważyć, że jest to zwolnienie fakultatywne, jego wprowadzenie zależy bowiem od woli rady gminy. Konsekwencją ww. uchwały jest zwolnienie określonych przedmiotów opodatkowania z podatku.