Zgodnie z zamówieniem francuskiej firmy woreczki są dostarczane do polskiej firmy X (do zakładu w Polsce), która pakuje w nie swoje wyroby (świeże elementy kurczaka). Następnie zapakowane wyroby zostają przewiezione do Francji. Potwierdzeniem dostarczenia wyrobów do firmy we Francji jest list przewozowy CMR