odpowiedź

Poza wynagrodzeniem zasadniczym i licznymi dodatkami do pensji pracownik sfery budżetowej może otrzymywać premie i nagrody. Przysługuje mu także dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastka. Podobnie jak pozostałe części składowe płacy jest ono wliczane do podstawy obliczania świadczeń chorobowych. Trzynastka jest jednak pomniejszana za czas niektórych nieobecności, nawet usprawiedliwionych.