- Dłużnik może uzyskać parasol ochronny (…) bez potrzeby wydawania stosownej decyzji sądu w tym zakresie. - mówi adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch o niedawno wprowadzonym postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Z mecenasem Kielochem rozmawialiśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej o nowym, szczególnym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przepisy regulujące ten tryb weszły w życie 1 grudnia 2021 roku. Jest to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, których celem jest uniknięcie upadłości dłużnika.

Z naszym gościem rozmawialiśmy w szczególności o:

- celu prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
- zaletach nowo wprowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu,
- tym, kto może zainicjować takie postępowanie,
- roli doradcy restrukturyzacyjnego,
- znaczeniu obwieszczenia dnia układowego,
- negocjacjach z wierzycielami,
- tym, co powinien zawierać układ z wierzycielami,
- przesłankach, które muszą być spełnione, żeby układ został przyjęty przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez sąd,
- adekwatności nowej instytucji względem potrzeb obrotu gospodarczego.Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.