Osoby prowadzące działalność nierejestrową nie są zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Jeśli sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to potrzebna może być więc kasa fiskalna. Wszystko zależy od wysokości obrotów i rodzaju prowadzonej działalności.

Na wstępnie trzeba przypomnieć, że działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT prowadzą nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby prowadzące działalność nierejestrową. Z kolei w myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Limit zwolnienia

W przypadku obowiązku posiadania kasy fiskalnej można jednak skorzystać ze zwolnienia ze względu na niskie obroty. Dotyczy ono podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2023 r. nie przekroczył 20 tys. zł. Przy czym jeżeli podatnik zaczął prowadzić taką działalność w trakcie poprzedniego roku, to jego obrót nie może przekroczyć 20 tys. zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2023 r. Podobnie (proporcjonalnie dla przewidywanej sprzedaży w 2024 r.) oblicza się wysokość limitu dla podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2024 r.

Jeżeli weźmie się pod uwagę, że miesięczny limit przychodów z działalności nierejestrowej od stycznia do czerwca 2023 r. wynosił 1745 zł, a od lipca do grudnia 2023 r. – 2700 zł, zaś od stycznia do czerwca 2024 r. wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 r. – 3225 zł, to widać, że limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej może zostać przekroczony także w przypadku działalności nierejestrowej.

Wyłączenia

Kasa fiskalna jest zawsze potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, które zostały wymienione w par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605). Dotyczy to m.in.

 • gazu płynnego,
 • silników spalinowych i części do nich,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep oraz części do nich,
 • kontenerów,
 • części i akcesoriów do samochodów,
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 • sprzętu fotograficznego,
 • wyrobów tytoniowych,
 • napojów alkoholowych,
 • perfum i wód toaletowych,
 • usług:
 • taksówek,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • cateringu,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Oznacza to, że niezależnie od wielkości obrotów kasę fiskalną musi mieć np. fryzjer, który prowadzi działalność nierejestrową.

Podsumowanie

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest niezależny od prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dlatego przy działalności nierejestrowanej trzeba mieć kasę fiskalną, jeżeli:

 • wielkość sprzedaży przekroczy 20 tys. zł albo
 • sprzedawane towary lub świadczone usługi nie korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.