Za niespełna tydzień już nie tylko wybrane, ale wszystkie wyroby tytoniowe zostaną objęte unijnym systemem Track & Trace. Do tego czasu przedsiębiorcy z tej branży muszą zaktualizować dane zawarte w systemie.

Dotychczas unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track & Trace) były objęte papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja br. do systemu zostaną włączone także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń, m.in. tytoń do żucia, cygara, cygaretki, tabaka czy tytoń do fajek wodnych, a więc także te produkty, które nie są objęte akcyzą. We wspomnianym systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych. Wszystko to za sprawą wchodzącej 20 maja w życie ustawy z 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. poz. 694).

Przypomnijmy, że wszyscy biorący udział w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych muszą być zarejestrowani w systemie Track & Trace. Rejestracji, za którą odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, można dokonać na przeznaczonej do tego stronie www.idissuer.pl.

Inne obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu zależą od roli, jaką podmiot odgrywa w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych. Warto jednak zaznaczyć, że w systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży, które oferują konsumentom wyroby tytoniowe. Jest to jedyny obowiązek ciążący na takich punktach sprzedaży detalicznej związany z funkcjonowaniem systemu Track & Trace. Jednak jego niedopełnienie może być brzemienne w skutkach, bo od 20 maja uniemożliwi sprzedaż wyrobów tytoniowych przez dostawców.

To nie wszystko. Obowiązkowi rejestracji w systemie Track & Trace podlegają również maszyny do produkcji papierosów. Zgodnie z przepisami, gdy rejestrowana maszyna składa się z samodzielnych modułów/części, elementy te również muszą się znaleźć w Track & Trace jako części maszyn.

Jak wskazuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, jako część maszyny należy rejestrować:

  • urządzenia do wytwarzania produktów konsumenckich (np. papierosów, podgrzewanych wyrobów tytoniowych, cygar, cygaretek, tabaki),
  • sprzęt do pakowania produktów konsumenckich (np. w opakowania jednostkowe) czy materiały eksploatacyjne,
  • urządzenia do cięcia tytoniu,
  • inne możliwe do zidentyfikowania stałe lub ruchome części maszyny, pod warunkiem że taka część stanowi kompletny moduł.

W przypadku gdy linia produkcyjna wyrobów tytoniowych składa się z innych (a niewymienionych wyżej) samodzielnych modułów, takich np. jak maszyny do suszenia, przetwarzania lub odrywania liści tytoniu, przygotowywania papieru, również te moduły należy rejestrować jako część maszyny. ©℗