Przedsiębiorcy od lat oczekują rejestracji i publikacji informacji o spółce cywilnej w jednym miejscu. Ma to zapewnić nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, którą właśnie wpisano do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Na spotkaniach kierownictwa tego resortu z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców wielokrotnie pojawiała się prośba, by kontynuować prace poprzedniego rządu nad uproszczeniem formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółki cywilnej. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest, według informacji resortu, jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców.

„Proces rejestracji spółki cywilnej jest czasochłonny, w szczególności wiąże się z koniecznością złożenia dokumentów zgłoszeniowych do poszczególnych urzędów tj. urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Potrzebne jest zatem uproszczenie procedury rejestracji poprzez zapewnienie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy urzędami, tak aby przedsiębiorca mógł dopełnić niezbędnych formalności w oparciu o jeden wniosek, w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną” – zapowiada MRiT.

Poza wprowadzeniem „jednego okienka” dla załatwienia formalności rejestrowych, projekt przewiduje wprowadzenie takich zmian w ustawie, które pozwolą na umieszczenie w CEIDG kompletu informacji na temat spółki, jej wspólników, terminów i dokonywanych zmian oraz osób, które ich dokonały. W CEIDG znajdzie się też informacja o ustanowieniu pełnomocnika. Taka osoba nie będzie już musiała się legitymować dokumentem pełnomocnictwa.

Projekt przewiduje składanie wniosków o wpis w CEIDG tylko online i rezygnację z postaci papierowej. Ma zostać przyjęty w IV kw. 2024 r. ©℗