Zwiększy się katalog upraw, do których ubezpieczenia dopłaci państwo. Zmiany mają zostać przyjęte w najbliższych miesiącach.

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje dopłaty do ubezpieczeń od skutków zdarzeń losowych, takich jak huragany, susza czy przymrozki wiosenne. Rolnicy, którzy wykupują polisy, mogą liczyć na wsparcie państwa w wysokości 65 proc. ceny składki. Przepisy obejmują jednak tylko określoną grupę roślin. Teraz ma ona zostać powiększona o słonecznik, facelię, len, konopie, grykę, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie oraz gorczycę. Jest to związane z rosnącą popularnością tych upraw. Dodatkowo zwiększy się wysokość dofinansowania – wyniesie ono 70 proc. składki ubezpieczenia. ©℗