Zamontowanie w lokalu aptecznym bankomatu w taki sposób, że obsługa i serwis są prowadzone bezpośrednio w pomieszczeniu, gdzie są sprzedawane leki, jest sprzeczne z przepisami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W jednej z aptek znajdujących się w centrum Warszawy został wstawiony bankomat. Dostęp do niego był całodobowy z zewnątrz (przednia ściana wraz z monitorem, klawiaturą i urządzeniami wydającymi banknoty była zamontowana od strony ulicy), ale tył maszyny znajdował się w całości w pomieszczeniu apteki. Pracownicy firmy obsługującej bankomat oraz serwisanci mieli do niego swobodny dostęp w godzinach pracy apteki – urządzenie nie stało w oddzielnym pomieszczeniu, ale bezpośrednio w pomieszczeniu głównym, tam, gdzie przechowywano leki, znajdowały się też okienka obsługi i kasy.

Taki sposób zamontowania maszyny zdecydowanie nie spodobał się organom kontroli farmaceutycznej. Stołeczny wojewódzki inspektor farmaceutyczny po przeprowadzeniu kontroli stwierdził, że zostały naruszone przepisy m.in. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1737 ze zm.) Stwierdził, że pomieszczenie placówki musi stanowić organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość. Umieszczenie bankomatu w taki sposób, że serwisowanie i obsługa tego urządzenia odbywają się przez drzwi z części obsługowej apteki, narusza te wymogi, a poza tym bankomat trudno uznać za urządzenie stanowiące standardowe i podstawowe wyposażenie apteki. W rezultacie spółka prowadząca aptekę otrzymała decyzję nakazującą usunięcie bankomatu z lokalu.

Właściciel odwołał się od niej, ale została ona utrzymana przez głównego inspektora farmaceutycznego. Dalsze skargi do sądów administracyjnych także nie przyniosły efektów – zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i niedawno Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły kolejno skargę na decyzję GIF, a potem skargę kasacyjną właściciela apteki.

W uzasadnieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził wcześniejsze stanowisko zarówno nadzoru farmaceutycznego, jak i WSA – lokal apteki powinien być przeznaczony wyłącznie do obsługi klientów apteki i niedopuszczalne jest, aby po uzyskaniu zezwolenia na jej prowadzenie przedsiębiorca dokonywał zmian technicznych w celu prowadzenia w niej innej działalności gospodarczej.

– Takie działanie przekracza zakres udzielonej koncesji na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Owszem, prowadzenie apteki jest działalnością gospodarczą, która ma przynosić zyski. Ale trzeba przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia aptek, wymogów, jakim powinny odpowiadać. A zarówno w przepisach, jak i koncesji nie przewidziano możliwości umiejscowienia tego typu urządzeń. Skarga kasacyjna była więc bezzasadna – stwierdziła sędzia Gabriela Jyż, przewodnicząca składu orzekającego, w ustnych motywach wyroku.©℗

orzecznictwo