Ministerstwo Klimatu i Środowiska miało wczoraj opublikować wyczekiwany od dawna projekt rozporządzenia w sprawie systemu kaucyjnego.

Choć do chwili zamknięcia tego wydania nie było go jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji, to według PAP ma objąć jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l, metalowe puszki do 1 l i szklane butelki do objętości 1,5 l. Producenci będą zobowiązani do informowania za pomocą specjalnych etykiet o wysokości kaucji, która ma wynieść 50 gr za sztukę.

System kaucyjny to – jak podkreśla biznes i eksperci – klucz do sprawnego wywiązywania się przez producentów z obowiązku, który nakłada uchwalona w marcu nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

W przypadku producentów butelek na napoje wymagany przez ustawę poziom selektywnego zbierania odpadów od 2025 r. ma wynosić 77 proc. Osiągnięcie tego ambitnego celu ma stać się możliwe dzięki zapisom, które znalazły się w projekcie rozporządzenia m.in. o zobowiązaniu przedsiębiorców do odbierania zwracanych im przez klientów butelek oraz wydawaniu 50 gr pobieranych jako kaucja przy zakupie puszek lub butelek szklanych i plastikowych.©℗