Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce ułatwić przedsiębiorcom rozliczenie kosztów inwestycji dotowanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC). Przygotowuje więc projekt uchwały Rady Ministrów (nr ID363), określającej stawki jednostkowe, które będą stanowiły podstawę rozliczania wydatków przy projektach budowy internetu szerokopasmowego o bardzo wysokiej przepustowości.

Celem programu FERC jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

Budżet FERC opiewa na blisko 2 mld euro, z czego 800 mln euro zostanie przeznaczone na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, tzn. internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s dla zwykłych użytkowników oraz o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

MFiPR uzasadnia, że wprowadzenie stawek jednostkowych odciąży obie strony.

Beneficjentom programu FERC – firmom telekomunikacyjnym budującym sieci szerokopasmowe – ułatwi rozliczanie kosztów „często powtarzalnych i jednorodnych oraz potwierdzonych wieloma dokumentami”. Dzięki temu będą mogli skoncentrować się na osiąganiu rezultatów projektu. Ponadto uprości to weryfikację wniosków o płatność i kontrolę projektów oraz ograniczy ryzyko błędów przy rozliczaniu wniosków.

Proponowane zmiany programu FERC będą wymagały zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

MFiPR uważa, że uchwałę „należy wprowadzić pilnie, gdyż jest ona niezbędna do przeprowadzenia pierwszego naboru projektów” w ramach FERC, który powinien się wkrótce rozpocząć.©℗