Napisy ostrzegające przed szkodliwością palenia muszą znajdować się na opakowaniach papierosów, a nie na przyciskach dystrybutorów, które umożliwiają ich sprzedaż – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła niemieckich supermarketów, w których zamontowano specjalne dystrybutory umożliwiające samodzielny wybór papierosów przez klientów. Aby mogły zostać użyte, kasjer musi je odblokować, weryfikując wcześniej wiek kupującego. Następnie klient naciska przycisk z konkretną marką papierosów, które automatycznie lądują na taśmie kasy. Do tego momentu opakowania nie są widoczne. Tym samym konsumenci przed dokonaniem wyboru nie mogą się zapoznać z ostrzeżeniami dotyczącymi szkodliwości palenia. Nie ma ich bowiem na przyciskach wyboru, na których umieszczono jedynie symbole graficzne poszczególnych marek.

Taki sposób dystrybucji papierosów został zaskarżony przez stowarzyszenie stojące na straży praw konsumentów. Uznało ono, że w ten sposób są obchodzone przepisy dotyczące obowiązku zamieszczania ostrzeżeń na temat szkodliwości palenia. Niemiecki sąd, który rozpoznaje tę sprawę, postanowił zadać pytanie prejudycjalne luksemburskiemu trybunałowi.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opisany sposób sprzedaży papierosów nie łamie unijnych reguł. W szczególności trudno mówić o ukrywaniu ostrzeżeń zdrowotnych z tego tylko powodu, że przechowywanie opakowań w dystrybutorze skutkuje tym, że są one niewidoczne na zewnątrz. Dyrektywa 2014/40/UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów nie obejmuje sytuacji, gdy paczki z papierosami są po prostu ukryte przed kupującymi.

„Jeśli chodzi o brzmienie art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2014/40, dotyczy ono ukrywania w części lub w całości ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych lub na opakowaniach zbiorczych, a nie ukrywania opakowań jednostkowych jako takich” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.

TSUE przypomniał, że celem ostrzeżeń umieszczanych na opakowaniach jest zniechęcenie do kupowania papierosów. Osiągnięcie tego celu nie jest zagrożone, gdy pudełka są całkowicie schowane przed klientami. ©℗

orzecznictwo