Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 68 mln zł kary na organizatora tuczu trzody chlewnej Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej - poinformował w poniedziałek UOKiK. Spółka odbierała hodowcom rekompensaty za straty związane z ASF - dodano.

Według UOKiK spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex - jak podkreślono, jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce - odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w trudnym położeniu, a pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. "Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej" – podkreślił Chróstny.

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 mln 468 tys. 886,20 zł) - poinformował UOKiK. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Urząd przypomniał, że hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu wynikającego m.in. z ograniczenia liczby klientów, niższych cen sprzedaży czy wyższych kosztów działalności związanych np. z bioasekuracją.

"Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom" - zaznaczono.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, jak wskazano, otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego - spółka Agri Plus - może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej.

"Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej" - podano.

Spółka Agri Plus, jak przekazał UOKiK, obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty, uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF.

Z ustaleń Prezesa UOKiK wynika też, że firma Agri Plus monitorowała, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.

"Działaniami spółki zagrożonych było około tysiąca stałych dostawców, których zobowiązała ona do ubiegania się o rekompensaty i przekazywania ich na rzecz Agri Plus" - stwierdzono w poniedziałkowej informacji.

Według UOKiK przedsiębiorca pobrał w ten sposób co najmniej 12 mln zł od kilkudziesięciu hodowców, a zorganizowany przez Agri Plus system monitoringu uzyskiwanej przez hodowców pomocy publicznej miał na celu obniżenie przysługujących hodowcom świadczeń pieniężnych także w przyszłości - dodano.

Urząd zaznaczył, że hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. "Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania" - stwierdzono.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mk/