Jako argument dla regulacji projektodawca wskazuje, że pomimo stale rosnącego spożycia suplementów diety wielu Polaków nadal nie rozumie, czym różnią się one od leków bez recepty. Większość postrzega suplementację jako łatwą drogę do skorygowania sposobu żywienia, a same suplementy diety za środki, które można bezpiecznie przyjmować bez ograniczeń. Tymczasem niewłaściwe stosowanie takich produktów może się wiązać z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych oraz prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
Zgodnie z projektowaną nowelizacją nie można będzie kierować reklam lub prezentacji suplementów diety do odbiorców poniżej 12. roku życia. Zakazane też będzie wykorzystywanie przedmiotów, znaków i symboli mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem m.in. zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty czy dietetyka.