Treści reklamowe informujące o promocjach na produkty lecznicze niewymagające recepty zachęcają do nieracjonalnego korzystania z leków, więc powinny być zakazane. I to nawet wtedy, gdy reklama nie dotyczy konkretnego produktu, a ogólnie asortymentu reklamodawcy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał rozpatrywał sprawę na wniosek łotewskiego trybunału konstytucyjnego, do którego poskarżyła się spółka prowadząca sieć aptek. Firma w 2016 r. ogłosiła na swojej stronie internetowej, że przy zakupie przynajmniej trzech produktów oferuje obniżkę ceny na jeden z nich o 15 proc. Łotewska inspekcja farmaceutyczna zakazała dalszego rozpowszechniania tej reklamy, powołując się na krajowe przepisy zabraniające promowania produktów leczniczych poprzez informowanie o cenie, wyprzedaży i sprzedaży w specjalnych pakietach.
Zdaniem spółki taki zakaz wykracza poza to, do czego państwa członkowskie są uprawnione na podstawie dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
W odpowiedzi na pytania łotewskich sędziów TSUE najpierw zajął się ustaleniem, czy informacje zachęcające do zakupu bliżej nieokreślonych produktów, bez wskazywania jakiegokolwiek wyrobu, stanowią reklamę w rozumieniu dyrektywy. Na to pytanie odpowiedział twierdząco.
Sędziowie podkreślili następnie, że reklama produktów leczniczych niewymagających recepty i nierefundowanych jest ogólnie dozwolona. Nie może ona jednak zachęcać do nieracjonalnego stosowania promowanych medykamentów. A reklama poprzez cenę i zachęcająca do kupna większej ilości produktów promuje właśnie takie zachowania – stwierdził TSUE. Zdaniem trybunału eksponowanie atrakcyjności cenowej sprzedawanych wyrobów zrównuje je ze zwykłymi dobrami konsumpcyjnymi i może prowadzić do nadmiernego ich spożycia bez względu na rzeczywiste potrzeby. Dlatego przepisy takie jak te, które kwestionowała łotewska spółka, zostały uznane za zgodne z prawem unijnym. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2022 r., w sprawie C-530/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia