1 stycznia 2023 r. wchodzi bowiem w życie ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne miedzynarodowe (Dz.U. poz. 2337). Wspomniana zmiana przepisów obejmuje spóźnioną implementację:
Oba te wspólnotowe akty prawne są odpowiedzią Unii Europejskiej na zmiany technologiczne i rosnące problemy rynków cyfrowych. Zostały uchwalone w związku z bezprecedensowym rozwojem technologii cyfrowych. W ostatniej dekadzie gwałtownie wzrosła popularność towarów i usług zawierających m.in. elementy cyfrowe, w tym oferowanych w nowych modelach biznesowych. W efekcie niezbędne stało się uaktualnienie zasad ochrony praw konsumenckich w taki sposób, by oferowany przez nie standard ochrony był adekwatny do nowych realiów obrotu rynkowego. Z jednej strony uzasadnione były oczekiwania konsumentów, co do zakresu należnych im uprawnień, z drugiej zaś możliwość efektywnego konkurowania na rynku przez przedsiębiorców.