Przypomnijmy, że jedna z kilku procedowanych obecnie nowelizacji prawa budowlanego, za które odpowiada resort rozwoju, ma na celu całkowite zastąpienie papierowych dokumentów formami cyfrowymi. Projekt przewiduje, że dokumenty w toku procedur budowlanych będzie można złożyć jedynie elektronicznie. Pierwotnie resort zakładał, że zmiana wejdzie w życie już z początkiem nowego roku, ale po fali krytyki w trakcie konsultacji zdecydował się na wydłużenie tego terminu do czerwca 2023 r.
Pierwsza wersja projektu nowelizacji nie przewidywała wyjątków od elektronicznych form wniosków. W tej przedstawionej Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dodano jednak nowy artykuł, w którym wskazano, że przepisów o cyfrowej formie wniosków, zawiadomień i zgłoszeń nie stosuje się w dwóch przypadkach: gdy mamy do czynienia z zamierzeniami budowlanymi lub robotami budowlanymi na terenach zamkniętych.