Sprawa dotyczyła nieprawidłowości stwierdzonych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (dalej: IJHARS). Chodziło o łopatkę wieprzową bez kości, dystrybuowaną w opakowaniach jednostkowych o różnej masie netto. Celem badania IJHARS była weryfikacja, czy masa netto kontrolowanej partii jest zgodna z tą, jaką podaje producent. Organ stwierdził, że różnice pomiędzy masą wskazaną na opakowaniach a masą uzyskaną podczas badania osiągały poziom od 1,5 proc. do 5,4 proc. IJHARS wezwał producenta do usunięcia tych nieprawidłowości.
Spółka wniosła skargę na tę decyzję do WSA. Argumentowała, że masa netto podana przez IJHARS dotyczy samego mięsa wieprzowego, a nie uwzględnia wyciekającego naturalnie z tego mięsa osocza, będącego integralną częścią zakwestionowanego produktu. Tym samym nie da się usunąć rozbieżności, ponieważ nie wiadomo, ile osocza wycieknie.