To tylko część zmian, jakie szykuje dla biznesu wchodząca w życie 8 grudnia br. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2414; zwana ustawą antyzatorową). Dotychczasowa regulacja ma zyskać pazur. Tylko czy zyskają na tym też przedsiębiorcy? Trudno powiedzieć, pewne jest natomiast, że muszą czym prędzej zapoznać się z nowymi regulacjami i w razie potrzeby dostosować się do zmienionych przepisów – powinni m.in. rozważyć audyt wewnętrznych procedur negocjacji i kontraktowania. Niezbędne może się okazać zaktualizowanie wzorców umów. Przedsiębiorcy muszą także się liczyć z rosnącym ryzykiem wykrycia i ukarania przypadków nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.