Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 6 działalność taka miała być wyłącznie domeną firm wpisanych do „rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową”. Z nowej wersji projektu ustawy przepis ten został usunięty.
– Brak art. 6 jawnie kłóci się z brzmieniem art. 38 ust. 1 określającego działalność lombardową jako działalność regulowaną, wymagającą wpisu specjalnego do rejestru przedsiębiorców – czytamy w stanowisku ZPP. Związek zwraca uwagę, że zrezygnowanie z projektowanego art. 6 stworzy przestrzeń do tego, by udzielaniem pożyczek lombardowych zajmowały się inne podmioty, w tym nawet kantory czy sklepy mięsne, co jest sprzeczne z deklarowanym celem nowej regulacji.