Według naszych informacji podczas posiedzenia Rady Ministrów zdecydowano o przygotowaniu kolejnej regulacji – dotyczącej lombardów. Ma ją opracować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Ministerstwem Finansów.
Inicjatorem ustawy antylichwiarskiej jest wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł. Doprowadził on do przyjęcia projektu w tej sprawie przez rząd w czerwcu 2019 r., jednak – ze względu na koniec kadencji – Sejm nie zdążył uchwalić ustawy. O powrocie do tej inicjatywy informowaliśmy jako pierwsi pod koniec lipca.